Strona Główna - Misja i wizja

leading-page

Szanowni Państwo,
Zapraszam do skorzystania z formularza kontaktowego, dającym możliwość bezpośredniego przesłania zapytania prawnego do Kancelarii pocztą elektroniczną. Zapytanie można również skierować bezpośrednio na adresy e-mail: kancelaria@kancelariali.pl lub sekretariat@kancelariali.pl

 

Jako agenci ubezpieczeniowi, obsługujecie Państwo rzeszę Klientów. Kredyty hipoteczne w walucie obcej (CHF, €, $, JPY) w wyniku ryzyka dewizowego, stały się dla Nich poważnym zagrożeniem.
W obliczu wyzwań jakie stawia przed nami sytuacja epidemiologiczna w Polsce, kluczowym jest wzajemne współdziałanie, w celu poszerzenia Naszych usług. Dlatego współpraca pomiędzy agentami ubezpieczeniowymi i radcami prawnymi stała się koniecznością. Beneficjentem Naszej współpracy będzie obsługiwany przez Państwa Klient.
20% Z KWOTY NETTO DLA CIEBIE
Istotą Naszej efektywnej pracy jest zbudowana przez Państwa Relacja z Klientem. Dlatego każdorazowo otrzymają Państwo 20% netto, Naszego wynagrodzenia z tytułu podpisania umowy. Zachęcam do szczegółowego zapoznania się z naszą propozycją współpracy.
Dołożymy wszelkich starań aby przygotowana przez nas Oferta Współpracy spełniła Państwa oczekiwania, jak również oczekiwania Państwa Klientów. Wierzę, że Nasze doświadczenia oraz ilość odniesionych zwycięstw przyczynią się do rozwoju Państwa Usług.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostaję do dyspozycji.

Zapewniamy profesjonalną, kompleksową obsługę dla firm (stacjonarną oraz zdalną) we wszystkich dziedzinach prawa gospodarczego, uwzględniającą indywidualne oczekiwania każdego Klienta – zarówno dużych spółek, jak i mniejszych podmiotów gospodarczych. Nasi prawnicy oraz radcy prawni to eksperci w swoich dziedzinach, z wieloletnim doświadczeniem, doskonale znający się na obsłudze prawnej przedsiębiorców. Dlatego też współpracujące z nami firmy mogą czuć się pewnie i bezpiecznie. Prowadzone przez nas działania z zakresu obsługi prawnej są jasne, klarowne i oparte na wzajemnym zaufaniu. W zależności od branży i specyfiki prowadzonej działalności, możemy zaproponować elastyczny zakres obsługi prawnej, dostosowany do potrzeb danego Klienta biznesowego.

Zapewniamy obsługę prawną m.in. w następujących dziedzinach :

doradztwo prawne
prowadzenie spraw pracowniczych i HR (także postępowania sądowe)
pełna obsługa kontrahentów handlowych, w tym opiniowanie prawne, audyty merytoryczne, negocjacje handlowe umów z kontrahentami
prowadzenie spraw związanych z działalnością wobec organów administracji państwowej i samorządowej
pełna obsługa nieruchomości i inwestycji oraz inwestycji o charakterze budowlanym
obsługa zamówień publicznych, udział w postępowaniach, przygotowanie dokumentacji, prowadzenie postępowań odwoławczych
obsługa polubownej windykacji należności, prowadzenie postępowania windykacyjnego, także na etapie sądowym
pełna obsługa sporów sądowych, reprezentacje przed polskimi sądowymi, organami administracji i innymi organami orzekającymi, nadzór prawny, obsługa dokumentacji procesowej
szkolenia specjalistyczne w wybranych dziedzinach prawa
Nasza oferta skierowana jest do:

korporacji oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw sektora prywatnego
instytucji państwowych
instytucji samorządowych
organizacji rządowych, pozarządowych
klientów indywidualnych o potrzebach biznesowych (politycy, aktorzy, piosenkarze)

Skontaktuj się z nami.

Powód nr I

Banki w Umowach kredytu zawierały postanowienia niedozwolone. Co to oznacza? W relacjach z konsumentem (czyli Tobą) Bank (czyli profesjonalista) narzucał postanowienia które chroniły tylko Bank. Z tego Powodu wysokość Twojego kredytu zamiast spadać – rosła. Twoje raty także rosły (często wielokrotnie). Czy to się kiedykolwiek zmieni? Tak długo, jak Twoja Umowa kredytu będzie zależna od kursów waluty, zawsze będzie istnieć ryzyko nagłego „skoku” kursu waluty. To powoduje, że spłacasz kredyt, który rośnie zamiast spadać.

Powód nr II

Ostatnie korzystne stanowisko sądów, w tym Sądu Najwyższego, pozwala na żądanie stwierdzenia nieważności Umowy kredytu. Co to oznacza? Nieważna Umowa kredytu powoduje, że możesz żądać od Banku zwrotu wszystkich uiszczonych przez Ciebie wpłat w związku z zawarciem Umowy kredytu. Przykładowo: bank wypłacił Ci 300 000 zł w związku z zawarciem Umowy kredytu, a ty do tej pory spłaciłeś 250 000 zł. W pozwie możesz żądać od Banku zwrotu 250 000 zł. Brzmi zbyt pięknie? Jak wskazuje Sąd Najwyższy: „Stwierdzenie, że świadczenie spełnione (nadpłacone) przez kredytobiorcę na podstawie postanowienia abuzywnego jest świadczeniem nienależnym oznacza, iż co do zasady podlega ono zwrotowi, choćby kredytobiorca był równolegle dłużnikiem banku.” Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 grudnia 2019 r., sygn. V CSK 382/18

Powód nr III

Jeżeli nie uda się uzyskać nieważności Umowy kredytu, to innym możliwym rozwiązaniem jest żądanie od Banku zwrotu nadpłat, które powstały na skutek stosowania w umowie klauzul niedozwolonych. Co to oznacza dla Ciebie ? Kredyt w złotówkach (bez powiązania z walutą) tyle, że z niższym, korzystniejszym oprocentowaniem (LIBOR).

Powód IV

Z uwagi na to, że najwięcej kredytów powiązanych z walutą obcą udzielano w latach 2005 – 2008, nie warto zwlekać i zlecić sprawę do analizy profesjonaliście. Może tu bowiem dojść do przedawnienia części rat.

W budowie

W budowie

Jak szybciej spłacić kredyt we frankach?

W budowie

W budowie

W budowie

W budowie

W budowie