Kredyty w walucie obcej

Znaczący wzrost kursu franka szwajcarskiego, sprawił, że dzisiaj wielu kredytobiorców kredytów w obcej walucie – znalazło się w nie przyjemnej sytuacji. Dlatego wychodząc na przeciw potrzebom naszych klientów – oferujemy kompleksowe wsparcie i pomoc w zakresie kredytów frankowych i możliwości ich “odfrankowania“.

Kredyty frankowe w ogromnej większości były oparte na niedozwolonych postanowieniach umownych. Rozwiązania stosowane przez banki, nie pozwalały na jakąkolwiek weryfikację prawidłowości działań banku w świetle obiektywnych kryteriów dających się przewidzieć jak i nie wskazywały innego sposobu spłaty kredytu.

Należy pamiętać, że przed skierowaniem sprawy dotyczącej kredytu frankowego do sądu – należy dokonać dogłębnej analizy treści umowy i jej warunków.

Co możemy zaoferować?

  • Analizę umowy
  • Przygotowanie reklamacji do Banku
  • Przygotowanie wezwania do zapłaty
  • Prowadzenie sprawy przed sądem

Kancelaria świadczy usługi prawne i doradcze także w zakresie pomocy tak zwanym „frankowiczom” – obejmuje to zarówno dochodzenie roszczeń związanych z uznawaniem przez sądy klauzul przeliczeniowych w umowach kredytu za niezgodne z prawem (odfrankowienie), jak i postulowanie imieniem naszych klientów uznania umów kredytowych za nieważne w całości.

Skupiamy się także na niezgodnych z prawem ubezpieczeniach okołokredytowych. Obsługujemy także klientów, których kredyt indeksowany lub denominowany jest do waluty Euro.