Kredyty w walucie polskiej

Także kredyty udzielone w walucie polskiej mogą być przedmiotem badania co do ich zgodności z prawem, szczególnie w zakresie ubezpieczeń „zaszytych” w stosunek umowny i powiększających saldo kredytu.

Podobnie pomagamy naszym klientom odzyskiwać bezprawnie pobrane prowizje i opłaty okołokredytowe.