Strona Główna - Usługi - Kredyt w złotówkach

Kredyt w złotówkach


Opłaty okołokredytowe

Pobieranie opłat okołokredytowych to popularna praktyka wielu instytucji finansowych. Najczęstsze opłaty okołokredytowe to prowizje lub ubezpieczenia „zaszyte” w stosunek umowy. W wielu przypadkach kredytodawcy nie informują klientów o dodatkowych kosztach kredytu, a niejednokrotnie zapewniają nawet o ich braku, aby zachęcić tym sposobem do podjęcia decyzji o zaciągnięciu zobowiązania. Wyższe raty kredytu, niż te zapowiadane przez bank, zawsze są niemiłym zaskoczeniem, a wielokrotnie przerastają możliwości finansowe zadłużonych. Jeśli spłacają Państwo kredyt w złotówkach mając poczucie, że stali się ofiarą oszustwa ze strony instytucji udzielającej kredytu, zapraszamy po pomoc do Kancelarii Prawnej L&I Legal. Nasi specjaliści chętnie pomogą w odzyskaniu uiszczonych opłat okołokredytowych oraz zatrzymają ich dalsze pobieranie przez bank.


Zwrot prowizji kredytu

Na etapie ustalania szczegółów kredytu oraz podpisywania umowy kredytowej klient powinien zostać poinformowany przez kredytodawcę o wszelkich pobieranych prowizjach. Wiele banków pobiera całą kwotę prowizji już na etapie uruchamiania kredytu. W takiej sytuacji należy pamiętać, że art. 49 Ustawy o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 r. mówi o tym, że w razie spłaty części bądź całości kredytu przed terminem zapisanym w umowie, koszt kredytu ulega obniżeniu o opłaty okołokredytowe dotyczące okresu, o który skrócono obowiązywanie umowy. Kiedy jednak bank nie wywiązuje się ze zwrotu prowizji za kredyt, warto skorzystać ze wsparcia prawników. Kancelaria L&I Legal pomogła już wielu osobom w uzyskaniu zwrotu prowizji kredytu, która została bezpodstawnie pobrana lub nie została oddana po spłacie zobowiązania.


Zwrot ubezpieczenia kredytu

Wiele banków praktykuje pobieranie ubezpieczenia od kredytu. Zdarza się to np. w przypadku kredytów na nieruchomości, gdzie ubezpieczenie pobierane jest aż do momentu, w którym wkład własny kredytobiorcy osiągnie 20% wartości nabywanej nieruchomości. Koszty ubezpieczenia wliczane są w raty kredytu lub ponoszone w całości jako koszt początkowy. Jeśli kredytobiorca w chwili podpisywania umowy nie został poinformowany o dodatkowych kosztach związanych z ubezpieczeniem kredytu, a zapisy umowy nie zawierają precyzyjnej informacji na ten temat, ma on prawo ubiegać się o zwrot ubezpieczenia kredytu. Zwrot kosztów ubezpieczenia kredytu przysługuje również w innych przypadkach, np. w sytuacji przedterminowej spłaty zobowiązania.


Zwrot kosztów kredytu

Każdą sprawę o zwrot kosztów kredytu rozpoczynamy od wnikliwego przejrzenia dokumentacji kredytowej. W przypadku napotkania w niej zapisów niejednoznacznych, niezgodnych z prawem lub sprzecznych z działaniem kredytodawcy, rozpoczynamy działania zmierzające do zwrotu prowizji za kredyt bądź zwrotu kosztów ubezpieczenia kredytu. Zanim wystąpimy na drogę sądową, podejmujemy próbę polubownego załatwienia sprawy. Z uwagi na to, że jesteśmy kancelarią prawną działającą od wielu lat, w trakcie których mieliśmy okazję pomagać dużej liczbie Klientów borykających się z bezprawnie pobieranymi lub niezwróconymi opłatami okołokredytowymi, wiele instytucji finansowych poznało już skuteczność naszych działań i dąży do rozwiązania problemu na etapie rozmów.


Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej analizy sprawy. Na podstawie opisu Państwa sytuacji i przesłanej umowy kredytowej będziemy w stanie ocenić szanse na zwrot kosztów ubezpieczenia kredytu lub zwrot prowizji za kredyt. Niepodjęcie decyzji o powierzeniu nam prowadzenia sprawy nie skutkuje pobraniem opłaty za analizę.


Zapytaj co możemy zrobić dla Ciebie