Życie to tysiące decyzji, a każda z nich niesie ze sobą konsekwencje

Życie to tysiące decyzji, a każda z nich niesie ze sobą konsekwencje. Najdotkliwiej odczuwamy te, które dotyczą naszego zdrowia i finansów.

Misją Kancelarii L&I Legal jest reprezentowanie osób poszkodowanych przez instytucje finansowe, takie jak:

  • towarzystwa ubezpieczeniowe i ubezpieczeń na życie;
  • banki, kasy oszczędnościowe, parabanki;
  • domy maklerskie, towarzystwa funduszy inwestycyjnych;

a także firmy pośredniczące w sprzedaży usług proponowanych przez powyższe instytucje, potocznie nazywane kancelariami doradztwa finansowego.

Skomplikowane zapisy w umowach finansowych, ich niezrozumiały język, niejasność poszczególnych definicji i obszerna treść pozwalają na liczne nadużycia względem konsumentów.

Taka konstrukcja ułatwia ukrycie rzeczywistych kosztów pobieranych przez instytucje oraz uchylanie się od odpowiedzialności wynikającej z zawartej umowy.

W praktyce treść zawieranych przez Nas umów w wielu przypadkach nie pokrywa się z deklaracjami instytucji, które uważa się są za instytucje zaufania publicznego.

Dlatego stworzyliśmy usługę polegającą na pomocy wszystkim osobom, które zawarły niekorzystne umowy finansowe i każdego dnia są zmuszone do ponoszenia wynikających z nich konsekwencji.