Strona Główna - Kredyty Frankowe

Kredyty Frankowe

Bezpłatna analiza umowy i wyliczenie roszczeń

Poznaj IV powody, dla których Kancelaria powinna sprawdzić Twój kredyt we frankach

Banki w Umowach kredytu zawierały postanowienia niedozwolone. Co to oznacza? W relacjach z konsumentem (czyli Tobą), Bank (czyli profesjonalista), narzucał postanowienia które chroniły tylko Bank. Z tego Powodu wysokość Twojego kredytu frankowego (czy też kredytu w innej walucie) zamiast spadać – rosła. Twoje raty także rosły (często wielokrotnie). Czy to się kiedykolwiek zmieni? Tak długo, jak Twój kredyt we frankach będzie zależny od kursów waluty, zawsze będzie istnieć ryzyko nagłego „skoku” kursu. To powoduje, że spłacasz kredyt we frankach, który rośnie zamiast spadać.

Ostatnie korzystne stanowisko sądów, w tym Sądu Najwyższego, pozwala na unieważnienie umowy kredytowej we frankach. Co to oznacza? Nieważna Umowa kredytu powoduje, że możesz żądać od Banku zwrotu wszystkich uiszczonych przez Ciebie wpłat w związku z zawarciem Umowy kredytu we frankach. Przykładowo: bank wypłacił Ci 300 000 zł w związku z zawarciem Umowy kredytu we frankach, a ty do tej pory spłaciłeś 250 000 zł. W pozwie frankowym możesz żądać od Banku zwrotu 250 000 zł. Brzmi zbyt pięknie? Jak wskazuje Sąd Najwyższy: „Stwierdzenie, że świadczenie spełnione (nadpłacone) przez kredytobiorcę na podstawie postanowienia abuzywnego jest świadczeniem nienależnym oznacza, iż co do zasady podlega ono zwrotowi, choćby kredytobiorca był równolegle dłużnikiem banku.” (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2019 r., sygn. V CSK 382/18).

Jeżeli nie uda się uzyskać nieważności Umowy kredytu, to innym możliwym rozwiązaniem jest żądanie od Banku zwrotu nadpłat, które powstały na skutek stosowania w umowie klauzul niedozwolonych, tzw. „odrankowienie kredytu”. Co to oznacza dla Ciebie? Kredyt w złotówkach (bez powiązania z walutą) z niższym, korzystniejszym oprocentowaniem (LIBOR).

Z uwagi na to, że najwięcej kredytów we frankach udzielano w latach 2005 – 2008, nie warto zwlekać i zlecić sprawę do analizy Kancelarii. Może tu bowiem dojść do przedawnienia części rat.

Abuzywność, spready, unieważnienie umowy kredytowej we frankach, odfrankowienie kredytu, indeksacja, LIBOR, „stary portfel”, skutek ex tunc, teoria salda, teoria dwóch kondykcji, pozew frankowy…Trudne, prawda? Nie dla Kancelarii. Każdą Umowę kredytu „tłumaczymy” na język polski, wyjaśniamy wątpliwości i rekomendujemy najlepsze rozwiązanie „uszyte na miarę” i dopasowane do sytuacji Klienta. Zapraszamy do współpracy.

 

 

Jak uzyskać pomoc Kancelarii:

1.

 

 

Przygotuj wszystkie dokumenty związane z zawarciem umowy kredytu we frankach (lub innej walucie) tj. umowę kredytową, aneksy, dodatkowo jeśli posiadasz: ogólne warunki, regulamin, harmonogram spłaty, dyspozycje wypłaty

2.

 

 

Prześlij wszystkie dokumenty na adres mailowy dzial.analityczny@kancelariali.pl  lub wykorzystaj formularz na stronie Kontakt

3.

 

 

Zespół Kancelarii dokona bezpłatnej analizy umowy w ciągu 48h oraz poinformuje Cię, czy możesz dochodzić jej unieważnienia lub „odfrankowienia”.

4.

 

 

Uzyskasz precyzyjne przeliczenie z kwotami nadpłaconych rat oraz kwotą do zwrotu w przypadu nieważności umowy kredytu we frankach.

5.

 

 

Jeżeli będziesz zainteresowany nawiązaniem z nami współpracy z Kancelarią przedstawimy Ci indywidualną ofertę.

 

Zapytaj co możemy zrobić dla Ciebie

             

Opłaty związane z prowadzeniem sprawy o kredyt we frankach (lub kredyt w innej walucie) należy podzielić na dwie kategorie. Pierwsza z nich to tzw. opłaty sądowe tj. uiszczane na rzecz sądu, niezbędne do prowadzenia procesu, takie jak: opłata od pozwu w wysokości 1000 zł (co do zasady) oraz opłata skarbowa od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. Drugą grupę opłat stanowią opłaty stanowiące wynagrodzenie Kancelarii, które każdorazowo są ustalane z klientem. Kancelaria w tym przypadku przedstawia kilka propozycji i dobiera indywidualną ofertę dopasowaną do możliwości finansowych każdego klienta.

Obecnie jedyną drogą na dochodzenie roszczeń osób, które zawarły kredyt we frankach (lub w innej walucie) jest postępowanie sądowe. Kancelaria wielokrotnie w ramach prowadzonych spraw wzywała Banki do zawarcia ugody, jednakże bez rezultatu. Korzystne orzecznictwo sądowe w tym zakresie potwierdza także, że nie warto czekać i jak najszybciej zlecić sprawę do prowadzenia Kancelarii.

Jedyną drogą do unieważnienia kredytu we frankach jest postępowanie sądowe. Po zawarciu umowy, Kancelaria przygotowuje pozew zawierający żądanie ustalenia nieważności umowy o kredyt we frankach. Do każdej sprawy Kancelaria podchodzi
w sposób indywidualny i ustala z klientem strategię, która jest dla niego najkorzystniejsza; możliwe jest bowiem także „odfrankowienie” kredytu. Więcej informacji o odfrankowieniu kredytu znajduje się tutaj Powód nr III (tylko link)

Obecnie szybszą spłatę kredytu we frankach gwarantuje jedynie postępowanie sądowe. Więcej informacji o tym, dlaczego warto zdecydować się na postępowanie sądowe znajduje się tutaj: Powód nr I (tylko link)

Żądanie ustalenia nieważności Umowy kredytu nie podlega przedawnieniu. Przy odfrankowieniu kredytu, każda rata kredytu przedawnia się osobno (co do zasady
w terminie dziesięcioletnim). W pozwach frankowych Kancelaria prezentuje jednak korzystniejszą dla kredytobiorców autorską argumentację dotyczącą przedawnienia opartą na najnowszym orzecznictwie europejskim, które pozwala na przyjęcie innego terminu przedawnienia roszczeń.

Spory sądowe dotyczące kredytów we frankach wymagają nie tylko procesowego doświadczenia, ale także doskonałej znajomości i ciągłego śledzenia zmian
w orzecznictwie. Zespół Kancelarii tworzą doświadczeni radcowie prawni, którzy w każdej powierzonej sprawie na bieżąco analizują orzecznictwo sądowe w sprawach o kredyty we frankach i w oparciu o wyniki tej analizy, planują dalszą strategię postępowania. Nasze doświadczenie uczy, że to jedyny sposób, aby wygrać z bankiem.

Każdy kredyt we frankach jest inny, bo za nim kryje się inna historia Klienta. Kancelaria indywidualnie ustala strategię działania i proponuje rozwiązania „szyte na miarę”
i dopasowane do oczekiwań klientów. Takie postępowanie jest możliwe z uwagi na ugruntowaną praktykę Kancelarii i znajomość problemów Klientów. Każdy pozew sporządzany jest więc we współpracy z Klientem, z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji.