Strona Główna - Kredyty Frankowe

Kredyty Frankowe

Bezpłatna Wycena oraz Przeliczenia Nadpłat

Kredyt we frankach co możemy zaoferować?

 • Bezpłatną analizę umowy kredytowej,
 • Precyzyjne wyliczenie roszczeń (do unieważnienia kredytu we frankach lub odfrankowienia kredytu),
 • Przygotowanie reklamacji do Banku,
 • Prowadzenie sprawy przed sądem.
 •  

  Poznaj IV powody, dla których Kancelaria powinna sprawdzić Twój kredyt we frankach

  Banki w Umowach kredytu zawierały postanowienia niedozwolone. Co to oznacza? W relacjach z konsumentem (czyli Tobą), Bank (czyli profesjonalista), narzucał postanowienia które chroniły tylko Bank. Z tego Powodu wysokość Twojego kredytu frankowego (czy też kredytu w innej walucie) zamiast spadać – rosła. Twoje raty także rosły (często wielokrotnie). Czy to się kiedykolwiek zmieni? Tak długo, jak Twój kredyt we frankach będzie zależny od kursów waluty, zawsze będzie istnieć ryzyko nagłego „skoku” kursu. To powoduje, że spłacasz kredyt we frankach, który rośnie zamiast spadać.

  Ostatnie korzystne stanowisko sądów, w tym Sądu Najwyższego, pozwala na unieważnienie umowy kredytowej we frankach. Co to oznacza? Nieważna Umowa kredytu powoduje, że możesz żądać od Banku zwrotu wszystkich uiszczonych przez Ciebie wpłat w związku z zawarciem Umowy kredytu we frankach. Przykładowo: bank wypłacił Ci 300 000 zł w związku z zawarciem Umowy kredytu we frankach, a ty do tej pory spłaciłeś 250 000 zł. W pozwie frankowym możesz żądać od Banku zwrotu 250 000 zł. Brzmi zbyt pięknie? Jak wskazuje Sąd Najwyższy: „Stwierdzenie, że świadczenie spełnione (nadpłacone) przez kredytobiorcę na podstawie postanowienia abuzywnego jest świadczeniem nienależnym oznacza, iż co do zasady podlega ono zwrotowi, choćby kredytobiorca był równolegle dłużnikiem banku.” (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2019 r., sygn. V CSK 382/18).

  Jeżeli nie uda się uzyskać nieważności Umowy kredytu, to innym możliwym rozwiązaniem jest żądanie od Banku zwrotu nadpłat, które powstały na skutek stosowania w umowie klauzul niedozwolonych, tzw. „odrankowienie kredytu”. Co to oznacza dla Ciebie? Kredyt w złotówkach (bez powiązania z walutą) z niższym, korzystniejszym oprocentowaniem (LIBOR).

  Z uwagi na to, że najwięcej kredytów we frankach udzielano w latach 2005 – 2008, nie warto zwlekać i zlecić sprawę do analizy Kancelarii. Może tu bowiem dojść do przedawnienia części rat.

  Abuzywność, spready, unieważnienie umowy kredytowej we frankach, odfrankowienie kredytu, indeksacja, LIBOR, „stary portfel”, skutek ex tunc, teoria salda, teoria dwóch kondykcji, pozew frankowy…Trudne, prawda? Nie dla Kancelarii. Każdą Umowę kredytu „tłumaczymy” na język polski, wyjaśniamy wątpliwości i rekomendujemy najlepsze rozwiązanie „uszyte na miarę” i dopasowane do sytuacji Klienta. Zapraszamy do współpracy.

 

 

Jak uzyskać pomoc Kancelarii:

1.

 

 

Przygotuj wszystkie dokumenty związane z zawarciem umowy kredytu we frankach (lub innej walucie) tj. umowę kredytową, aneksy, dodatkowo jeśli posiadasz: ogólne warunki, regulamin, harmonogram spłaty, dyspozycje wypłaty

2.

 

 

Prześlij wszystkie dokumenty na adres mailowy dzial.analityczny@kancelariali.pl  lub wykorzystaj formularz na stronie Kontakt

3.

 

 

Zespół Kancelarii dokona bezpłatnej analizy umowy w ciągu 48h oraz poinformuje Cię, czy możesz dochodzić jej unieważnienia lub „odfrankowienia”.

4.

 

 

Uzyskasz precyzyjne przeliczenie z kwotami nadpłaconych rat oraz kwotą do zwrotu w przypadu nieważności umowy kredytu we frankach.

5.

 

 

Jeżeli będziesz zainteresowany nawiązaniem z nami współpracy z Kancelarią przedstawimy Ci indywidualną ofertę.

 

Zapytaj co możemy zrobić dla Ciebie

             

w Budowie

W budowie

W budowie

W budowie

W budowie

W budowie

W budowie

W budowie