Misja i wizja

DLACZEGO WARTO ZAUFAĆ KANCELARII L&I LEGAL

Życie to tysiące decyzji,

KAŻDA Z NICH NIESIE ZE SOBĄ KONSEKWENCJE

Życie to sztuka wyboru. Elementem właściwego wyboru jest słuszna decyzja. Słuszna decyzja to taka, która prowadzi Nas do upragnionego celu.

Kluczową kwestią w podejmowaniu decyzji jest stopień Naszej wiedzy. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności oznacza, prawdopodobieństwo zaistnienia różnych wyników. Konsekwencje Naszych decyzji są istotnym elementem sumy naszych doświadczeń. Doświadczenie kształtuje Nas i wpływa na kolejne Decyzje.

Pamięć o trafnych i błędnych wyborach towarzyszy Nam przez Nasze Życie. Pamiętamy zarówno dobre jak i złe decyzje. Spośród złych, najdotkliwiej odczuwamy te, które podjęliśmy nieświadomie, żywiąc wielkie nadzieje, że czynimy dobrze.

Szczególne miejsce w Naszym życiu zajmują decyzje dotyczące Naszego zdrowia i finansów.

Misją Kancelarii L&I Legal jest reprezentowanie osób poszkodowanych przez instytucje finansowe, takie jak:

  • towarzystwa ubezpieczeniowe i ubezpieczeń na życie;
  • banki, kasy oszczędnościowe, parabanki;
  • domy maklerskie, towarzystwa funduszy inwestycyjnych;

a także firmy pośredniczące w sprzedaży usług proponowanych przez powyższe instytucje, potocznie nazywanych kancelariami doradztwa finansowego.

Skomplikowane zapisy w umowach, ich niezrozumiały język, niejasność poszczególnych definicji i obszerna treść pozwalają na liczne nadużycia względem konsumentów.

Wizją Kancelarii L&I Legal jest dotarcie do tych wszystkich osób, którzy stracili swoje pieniądze w wyniku fałszywych deklaracji pracowników instytucji finansowych i zastosowania przez te podmioty takiej konstrukcji umów, która ułatwiła ukrycie rzeczywistych kosztów oraz uchylanie się od odpowiedzialności.

Dlatego stworzyliśmy usługę polegającą na pomocy wszystkim, którzy zawarli niekorzystne umowy finansowe i każdego dnia są zmuszeni do ponoszenia wynikających z nich konsekwencji.