Usługi

O PRAWIE WIEMY WSZYSTKO

W czym się specjalizujemy

Przedmiotem działalności Kancelarii L&I Legal jest kompleksowa obsługa prawna Klientów indywidualnych oraz Przedsiębiorców (osób fizycznych i prawnych).

Polisolokaty

Przysługuje zwrot pobranych opłat z ustawowymi odsetkami naliczonymi od dnia likwidacji takiej umowy.

zobacz więcej

Obligacje Korporacyjne

Specjalizujemy się w dochodzeniu roszczeń związanych z instrumentami finansowymi np. GetBack.

zobacz więcej

Kredyty w walucie obcej

Oferujemy pomoc prawną dla kredytobiorców kredytów w walucie obcej. Między innymi kredytów frankowych.

zobacz więcej

Kredyty w walucie polskiej

Podobnie pomagamy naszym klientom odzyskiwać bezprawnie pobrane prowizje i opłaty okołokredytowe

zobacz więcej

Kredyty dla przedsiębiorców

Koncentrujemy się w obszarze finansów naszych klientów, w tym kredytów dla przedsiębiorców.

zobacz więcej

Piramidy finansowe

Kancelaria oferuje zestaw środków zmierzających do odzyskania maksymalnej możliwej kwoty

zobacz więcej

Odszkodowania

Wśród spraw, którymi się zajmujemy są odszkodowania; komunikacyjne, majątkowe, osobowe, za błędy lekarskie, za uszczerbek na zdrowiu.

zobacz więcej

Odpowiedzialność cywilna

Ten obszar zainteresowań Kancelarii obejmuje odszkodowania i zadośćuczynienia za krzywdę z wielu różnych kategorii

zobacz więcej

Upadłość gospodarcza

Postępowanie upadłościowe dla podmiotu profesjonalnego, który nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań

zobacz więcej

Upadłość konsumencka

Dla klientów, którzy nie z własnej winy popadli w spiralę zadłużenia, oferujemy przeprowadzenie procesu upadłościowego

zobacz więcej

Przekształcenia i zakładanie spółek

Dla klientów pragnących zoptymalizować prowadzenie działalności gospodarczej, dokapitalizować lub rozszerzyć

zobacz więcej

Sukcesja

Oferujemy pomoc w ustanowieniu zarządu sukcesyjnego dla przedsiębiorców

zobacz więcej

Windykacja

Dla klientów świadczymy także usługi w zakresie odzyskiwania wierzytelności

zobacz więcej

Rodo

Jesteśmy ekspertami w zakresie nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. RODO.

zobacz więcej