Strona Główna - Usługi

Usługi

O PRAWIE WIEMY WSZYSTKO

W CZYM SIĘ SPECJALIZUJEMY?

Kancelaria L&I Legal reprezentuje konsumentów i przedsiębiorców w sporach z instytucjami finansowymi. Unikatowe rozwiązania organizacyjne i przełomowa analiza ekonomiczno-prawna sprawiły, że możemy nazywać się najbezpieczniejszą kancelarią w Polsce, która specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń od banków i towarzystw ubezpieczeniowych. 

Każdego dnia nasi pracownicy pogłębiają swoją wiedzę w zakresie prawa i finansów, wnikliwie analizując orzeczenia sądowe z Polski i innych krajów europejskich.  

Współpracujemy z Rzecznikiem Finansowym, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także Komisją Nadzoru Finansowego.  W ramach bezpłatnych porad prawnych weryfikujemy umowy, wskazując zapisy niezgodne z obowiązującym Prawem Cywilnym i Gospodarczym.

Ujawniamy błędy w konstrukcji umów oraz zaistniałe w nich sprzeczności z dopuszczalnymi przez ustawodawcę schematami. Badamy m.in., czy nie stoją one w opozycji do zasad współżycia społecznego i czy nie zostały ukształtowane w sposób jednostronnie korzystny dla instytucji finansowej.

Skrupulatnie sprawdzamy ceny i zakres usług narzucanych przy podpisywaniu umów, porównując je z innymi ofertami z rynku. Wskazujemy nieścisłości i pozywamy instytucje finansowe w imieniu naszych mocodawców.

Wszystko po to, aby cofnąć wszelkie nadużycia, odzyskać majątek i zwrócić Ci kontrolę nad podpisanymi przez Ciebie umowami. Sądzisz, że już nigdy nie spełnisz swoich marzeń i nie osiągniesz założonych celów? Nie trać nadziei – walcz o swoje prawa u boku Kancelarii L&I Legal.  

Zapytaj co możemy zrobić dla Ciebie

Polisolokaty

Wszystkim ubezpieczonym przysługuje zwrot wpłaconych pieniędzy wraz z ustawowymi odsetkami do wyższej z dwóch wartości: a) sumy wpłaconych składek lub b) wartości rachunku w dniu rozwiązania umowy.

zobacz więcej

Obligacje Korporacyjne

Wszystkim inwestorom przysługuje zwrot całości wpłaconych pieniędzy wraz z ustawowymi odsetkami związanych z obligacjami korporacyjnymi takich firm jak: GetBack; Benedictus; Hussar i nie tylko.

zobacz więcej

Kredyty w walucie polskiej

Wszystkim kredytobiorcom przysługuje zwrot opłat dotyczących umów okołokredytowych takich jak: prowizje, ubezpieczenia, inwestycje

zobacz więcej

Kredyty dla przedsiębiorców

Wszystkim kredytobiorcom przysługuje zwrot opłat dotyczących umów okołokredytowych takich jak: ubezpieczenia, faktoringi, kaucje

zobacz więcej

Piramidy finansowe

Wszystkim poszkodowanym przysługuje zwrot powierzonych oszustom pieniędzy

zobacz więcej

Odszkodowania

Wszystkim ubezpieczonym przysługuje dopłata do zaniżonych świadczeń ubezpieczeniowych w wysokości ustalonej przez niezależnego rzeczoznawcę.

zobacz więcej

Odpowiedzialność cywilna

Wszystkim poszkodowanym i ich najbliższym przysługuje godziwe zadośćuczynienie z tytułu błędów w sztuce popełnionych przez specjalistów.

zobacz więcej

Upadłość gospodarcza

Wszystkim, którzy podjęli ryzyko i nie poradzili sobie z obowiązkami, należy się możliwość wyjścia z kryzysu

zobacz więcej

Upadłość konsumencka

Wszystkim, którzy nie mają innego wyjścia przysługuje druga szansa na czyste konto

zobacz więcej

Przekształcenia i zakładanie spółek

Wszystkim, którzy chcą ograniczyć odpowiedzialność prywatną w związku z prowadzoną działalnością.

zobacz więcej

Sukcesja

Wszystkim, którzy chcą przekazać efekty swojej pracy młodemu pokoleniu.

zobacz więcej

Windykacja

Wszystkim, którzy wciąż mają nadzieję że kontrahent zapłaci.

zobacz więcej

Rodo

Wszystkim, którzy wolą martwić się na zapas.

zobacz więcej