fbpx
12 307 09 51
kancelaria@kancelariali.pl
Polityka Prywatności

Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielania Państwu odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria L&I Legal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-102), przy ul. Władysława Syrokomli 23/7, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000677282, NIP: 6772420047, REGON: 367267629. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelaria L&I Legal Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w celach świadczenia usług, jak również do przetwarzania moich danych marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Kancelaria L&I Legal Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i posiadam prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych,  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania.