Kancelaria L&I Legal świadczy usługi prawne

Kancelaria L&I Legal świadczy usługi prawne w zakresie odzyskiwania pieniędzy z inwestycji, objętych opłatami za ich rozwiązanie.

Od wielu lat na polskim rynku funkcjonują produkty finansowe oferujące możliwość inwestowania pieniędzy za pośrednictwem towarzystw ubezpieczeń na życie.

Inwestycje w formie ubezpieczenia na życie z funduszami kapitałowymi, nazywane są potocznie polisolokatami. Charakteryzują się regularnymi wpłatami, wieloletnim przymusem opłacania składek i jeszcze dłuższym okresem „zamrożenia” środków.

Wcześniejsze rozwiązanie takich umów obwarowane jest bardzo wysokimi opłatami, sięgającymi nawet 99% zaoszczędzonych środków. Mają one na celu uniemożliwić klientom odstąpienie od umowy przed z góry założonym terminem.

Opłaty te były i są nielegalne, zaś odpowiedzialność instytucji finansowych, które je bezprawnie pobrały sięga do 10 lat wstecz.

Dotyczy to umów indywidualnych jak i grupowych, a ponad to umów które zostały już rozwiązane, a opłaty za ich rozwiązanie zatrzymano.

Wszystkim poszkodowanym przysługuje zwrot pobranych opłat z ustawowymi odsetkami naliczonymi od dnia likwidacji takiej umowy.