Strona Główna - Usługi - Obligacje Korporacyjne

Obligacje Korporacyjne

Obligacje korporacyjne

Wiele osób inwestuje posiadane środki finansowe w papiery wartościowe różnych podmiotów gospodarczych. Często zdarzają się jednak przypadki, w których emitenci zaprzestają obsługi obligacji, czyli wypłacania odsetek albo naruszają inne warunki emisji, dotyczące np. wykupu obligacji korporacyjnych. W rezultacie nabywca papierów wartościowych narażony jest na całkowitą lub częściową utratę zainwestowanych pieniędzy. Sytuacja taka zmusza nabywców do przeprowadzenia windykacji skierowanej przeciwko emitentom obligacji korporacyjnych. Aby uniknąć strat, procedurę windykacji należy wszcząć możliwie najszybciej i z pomocą kancelarii prawnej, która specjalizuje się w odzyskiwaniu pieniędzy zainwestowanych w obligacje korporacyjne. Jedną z polecanych kancelarii w tym zakresie jest L&I Legal.


Wykup obligacji korporacyjnych

Wykup obligacji korporacyjnych to zwrócenie przez emitenta papierów wartościowych kwoty równej wartości nominalnej obligacji wraz z odsetkami. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo nie przestrzega obowiązku wykupu obligacji korporacyjnych, świadczymy naszym Klientom wsparcie w postaci windykacji należności. Windykacja ta obejmuje zarówno próbę rozwiązania sprawy w sposób polubowny, jak i reprezentowanie Państwa interesów przez Sądem oraz w późniejszym postępowaniu egzekucyjnym. Przez lata działalności naszej kancelarii pomogliśmy odzyskać kapitał wielu nabywcom obligacji korporacyjnych.


Papiery wartościowe – pomoc prawna

Kancelaria L&I Legal oferuje następujące możliwości pomocy prawnej w sprawach związanych z obligacjami korporacyjnymi:
• reprezentacja w postępowaniu sądowym przeciwko pośrednikowi oferującemu obligacje korporacyjne lub podmiotowi zabezpieczającemu te obligacje,
• zastępstwo przy pozyskiwaniu brakującej dokumentacji,
• zastępstwo w postępowaniu o wykup obligacji korporacyjnych,
• zastępstwo w sprawie realizacji zabezpieczenia.

Obligacje Korporacyjne Kancelaria Prawna LI

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej analizy sprawy, dzięki której dowiedzą się Państwo o szansach i możliwościach odzyskania pieniędzy zainwestowanych w obligacje korporacyjne nieuczciwych podmiotów.

Zapytaj co możemy zrobić dla Ciebie