Strona Główna - Usługi - Sprawy spadkowe i doradztwo sukcesyjne

Sprawy spadkowe i doradztwo sukcesyjne


Sprawy spadkowe

Kancelaria L&I Legal świadczy pomoc w zakresie spraw spadkowych oraz doradztwa sukcesyjnego dla firm. Nasza jednostka gromadzi najlepszych specjalistów, którzy wyróżniają się dużą wiedzą oraz wieloletnią praktyką w prowadzeniu postępowań spadkowych i doradztwie sukcesyjnym. Z naszego wsparcia skorzystało już wiele osób prywatnych oraz przedsiębiorstw. Chętnie udzielimy fachowej pomocy prawnej również w Państwa sytuacji. Jesteśmy w stanie zająć się sprawą spadkową oraz przeprowadzeniem sukcesji od początku do samego końca lub pomóc jedynie we wskazanych czynnościach.


Adwokat od spraw spadkowych

Oferujemy kompleksową pomoc w prowadzeniu spraw spadkowych – począwszy od założenia sprawy spadkowej, poprzez stwierdzenie nabycia spadku, jego podział, aż do złożenia odpowiednich wniosków w księgach wieczystych oraz innych rejestrach państwowych. W ramach spraw spadkowych podejmujemy także działania, których celem jest ochrona spadkobierców przed nabyciem zadłużonego spadku. Jeśli istnieje ku temu możliwość oraz chęć Klienta, założenie sprawy spadkowej poprzedzamy prowadzeniem negocjacji. W przypadku, gdy nie doprowadzą one do zgody pomiędzy spadkobiercami co do zasad dziedziczenia lub sposobu podziału majątku, reprezentujemy klienta w postępowaniu przez Sądem. Świadczymy także wsparcie w sprawach o zapłatę zachowku, uznanie dziedziczenia za niegodnego oraz w realizacji zapisów spadkowych.


Założenie sprawy spadkowej

Często zdarza się, że zmarły członek rodziny nie pozostawia po sobie testamentu. Jeśli posiadał on majątek w postaci nieruchomości, ruchomości czy papierów wartościowych, prawo do rozporządzania tymi dobrami po jego śmierci powinno zostać przyznane na drodze postępowania spadkowego. Istnieją dwie możliwości przeprowadzenia takiego postępowania – u notariusza lub w sądzie. W przypadku wybrania opcji sądowej konieczne jest założenie sprawy spadkowej i wniesienie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym. Nasi adwokaci od spraw spadkowych chętnie pomogą Państwu w tych działaniach. W przypadku udzielenia przez Klienta pisemnego pełnomocnictwa, adwokat od spraw spadkowych będzie w stanie reprezentować Państwa interesy na posiedzeniach sądowych nawet bez konieczności Państwa osobistego stawiennictwa na tych spotkaniach. Wiąże się to nie tylko z wygodą i oszczędnością Państwa czasu, ale także brakiem kosztów, które trzeba byłoby ponieść na podróże do niejednokrotnie znacznie oddalonej jednostki sądowej, gdyż postępowanie spadkowe musi być prowadzone w sądzie właściwym ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego.


Doradztwo sukcesyjne

Sprawy spadkowe w nieco innym wymiarze dotyczą także podmiotów gospodarczych. Sukcesja, pod którą należy rozumieć przekazanie działalności w ręce młodszego pokolenia, stanowi pewnego rodzaju wyzwanie, przede wszystkim z prawnego punktu widzenia. Nasza współpraca z wieloma przedsiębiorstwami zaowocowała nabyciem bogatego doświadczenia w tym obszarze. Oferowana przez nas pomoc prawna pozwoli zabezpieczyć interesy zarówno przejmującego działalność, zwanego sukcesorem, jak i przekazującego firmę, zwanego nestorem. Jesteśmy w stanie pomóc w przygotowaniu planu sukcesji oraz w jego wdrożeniu. Opracowujemy rozwiązania sukcesyjne dostosowane do potrzeb i oczekiwań Klientów, dzięki czemu możliwe jest sprawne i bezproblemowe przeprowadzenie procesu reorganizacji działalności. Dokonana sukcesja pozwala na pełnoprawne dziedziczenie firmy rodzinnej, ale także sprawia, że nie następuje utrata dotychczasowej historii biznesowej firmy, dzięki czemu zachowane zostają np. koncesje, zezwolenia czy ulgi, a także cała historia finansowa firmy, co bywa niezwykle istotne w przypadku np. późniejszej chęci zaciągnięcia kredytu firmowego.


Zapraszamy do skorzystania z możliwości bezpłatnej analizy sprawy. Na podstawie otrzymanych od Państwa informacji będziemy w stanie określić możliwe do podjęcia kroki prawne. Analiza jest darmowa bez względu na to czy zdecydują się Państwo skorzystać z naszej dalszej pomocy.


Zapytaj co możemy zrobić dla Ciebie