Rodo

RODO czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE weszło w życie od dnia 25 maja 2018 roku.

RODO to przepisy uchwalone na poziomie Unii Europejskiej, ale mające zastosowanie wprost do polskich przedsiębiorców. W praktyce dotyczą wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przetwarzają dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dane, które są przetwarzane obejmują nie tylko dane osobowe klientów czy potencjalnych klientów będących osobami fizycznymi, lecz także dane pracowników, byłych pracowników, kandydatów do pracy, przedstawicieli kontrahentów, użytkowników stron internetowych czy też innych grup osób, których dane mogą być potrzebne w związku z prowadzoną działalnością.

Na mocy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) na przedsiębiorców nałożone zostały nowe obowiązki. 

RODO wymaga, aby przedsiębiorcy, w wyznaczonych prawem granicach, sami określali charakter posiadanych danych osobowych oraz ryzyka związane z ich przetwarzaniem, a także aby wdrożyli odpowiednie zabezpieczenia. Jednocześnie ciężar udowodnienia spełnienia wymagań RODO spoczywa w całości na przedsiębiorcy.

Co możemy zaoferować?

  • Dokumentacja
  • Szkolenie
  • Analiza ryzyka
  • Audyt

 

Kancelaria pomaga klientom we wdrażaniu w ich przedsiębiorstwach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – zarówno w zakresie wdrażania polityki informacyjnej i obowiązków wobec klientów – jak i regulacji dotyczących pracowników i współpracowników klientów.

W wykonaniu usługi klient otrzymuje pełną dokumentację i instrukcję wdrożenia RODO w swojej firmie.