Strona Główna - Usługi - Windykacja należności i odzyskiwanie długów

Windykacja należności i odzyskiwanie długów


Windykacja należności

Kancelaria L&I Legal specjalizuje się w windykacji należności. Przez lata naszej działalności pomogliśmy w odzyskaniu długów zarówno wielu osobom prywatnym, jak i klientom biznesowym. Nasze doświadczenie, doskonała znajomość procedur windykacyjnych oraz nabyte dobre praktyki w egzekwowaniu należności od dłużników pozwalają nam na świadczenie skutecznej i szybkiej pomocy, którą wyróżniamy się na tle konkurencyjnych kancelarii windykacyjnych. Jesteśmy w stanie udzielić wsparcia na każdym etapie procesu odzyskiwania wierzytelności lub zająć się windykacją należności w sposób kompleksowy, prowadząc sprawę od początku do samego końca. Niezależnie od tego, czy odzyskanie długu dotyczy osoby prywatnej, kontrahenta z siedzibą w Polsce czy kontrahenta spoza kraju w ramach windykacji zagranicznej, chętnie pomożemy Państwu w wyegzekwowaniu należności.


Windykacja długów

Kontrahent bądź dłużnik, który unika uregulowania zobowiązań finansowych, to problem pojawiający się w działalności wielu firm, a także w życiu osób prywatnych. Jeśli samodzielne wyegzekwowanie zapłaty nie przynosi skutku, warto skorzystać z pomocy prawników od spraw windykacyjnych. Nie warto jednak z tym zwlekać – praktyka pokazuje bowiem, że im starszy jest dług, tym mniejsze są szanse na jego odzyskanie, a dodatkowo istnieje ryzyko jego przedawnienia. Aby windykacja długów była skuteczna, powinno podjąć się ją jak najszybciej po upływie wyznaczonego terminu płatności. Zgłaszając się po pomoc prawną do naszej Kancelarii L&I Legal, uzyskają Państwo wsparcie na każdym etapie procesu windykacji długów:

 • postępowanie polubowne – opiera się na prowadzeniu rozmów z dłużnikiem, które mają na celu wypracowanie porozumienia obydwu stron, zobowiązującego dłużnika do dokonania spłaty w określonym terminie. Na tym etapie służymy wsparciem w negocjacjach oraz w sporządzeniu i wysłaniu wezwania do zapłaty oraz ponagleń do zapłaty;
 • postępowanie sądowe – jeśli postępowanie polubowne nie odniesie skutku, a zobowiązanie nie uległo przedawnieniu, sprawa wnoszona jest do sądu. Celem postępowania sądowego w ramach windykacji długów jest uzyskanie tytułu egzekucyjnego, który będzie stanowił podstawę do dalszego ubiegania się o uregulowanie należności. Na tym etapie reprezentujemy interesy Klienta przed sądem oraz przygotowujemy wszelkie dokumenty niezbędne w toku postępowania;
 • postępowanie klauzulowe – jego celem jest uzyskanie klauzuli wykonalności pod postacią wyroku lub nakazu zapłaty, wydanego przez sąd. Dokument taki stanowi podstawę do wszczęcia egzekucji komorniczej. Postępowanie klauzulowe wymaga złożenia przez wierzyciela wniosku, który zostanie opracowany przez naszych prawników;
 • postępowanie egzekucyjne – etapem rozpoczynającym to postępowanie jest złożenie do komornika wniosku o wszczęcie egzekucji, który to wniosek wraz z dokładnym opisem działań wymaganych do podjęcia celem egzekucji wierzytelności zostanie opracowany przez naszych specjalistów. Cel postępowania egzekucyjnego to uzyskanie należnych pieniędzy. Na tym etapie sprawujemy także nadzór nad działaniami komorników, dążąc do możliwie najszybszego wyegzekwowania należności.
 • Na każdym etapie procesu windykacji należności jesteśmy w stałym kontakcie z Klientem, informując go o wszelkich podejmowanych działaniach oraz o postępach w sprawie.


  Odzyskiwanie długów

  Nasi prawnicy pomagają w odzyskaniu długów z tytułu różnych umów. Wśród najczęściej obsługiwanych spraw znajduje się windykacja należności m.in. z tytułu:

 • faktur za usługi,
 • umów pożyczkowych,
 • umów najmu,
 • umów wekslowych,
 • umów o pracę,
 • umów zawartych ustnie,
 • zaliczek,
 • kar umownych,
 • niewykonania umowy,
 • opłat likwidacyjnych z polisolokat inwestycyjnych,
 • spraw pokomorniczych,
 • obligacji korporacyjnych.
 • Zapraszamy do opisania swojego problemu, celem uzyskania bezpłatnej, wstępnej analizy sprawy. Niezależnie od tego, czy zdecydują się Państwo na powierzenie nam windykacji należności czy też nie, analiza pozostanie darmowa.


  Zapytaj co możemy zrobić dla Ciebie