Odpowiedzialność cywilna

Ten obszar zainteresowań Kancelarii obejmuje odszkodowania i zadośćuczynienia za krzywdę z wielu różnych kategorii, a to między innymi błędów medycznych, uszkodzeń ciała i rozstrojów zdrowia, szkód wynikających ze stosunków międzysąsiedzkich, roszczeń wynikających z oddziaływania nieruchomości na działki sąsiednie – oraz wielu innych