Strona Główna - Usługi - Prawo i sprawy cywilne

Prawo i sprawy cywilne


Sprawy cywilne

Bardzo często w codziennym życiu napotykamy na problemy prawne, z którymi trudno poradzić sobie bez fachowej pomocy prawnej z zakresu prawa cywilnego. Kancelaria Prawna L&I Legal specjalizuje się w udzielaniu wsparcia prawnego we wszystkich obszarach związanych z szeroko pojętym prawem cywilnym. Świadczymy pomoc nie tylko na rzecz klientów indywidualnych, ale także podmiotów gospodarczych. Bogata wiedza naszych prawników cywilnych oraz nabyte przez lata dobre praktyki w skutecznym prowadzeniu spraw sprawiają, że jesteśmy jedną z polecanych kancelarii do spraw cywilnych. Z pomocą naszych prawników cywilnych, wiele osób szybko i sprawnie rozwiązało swoje problemy dotyczące prawa rzeczowego, budowlanego, rodzinnego, odszkodowawczego, ubezpieczeniowego czy prawa pracy.


Kancelaria – prawo cywilne

Nasi adwokaci od spraw cywilnych specjalizują się w pomocy prawnej z następujących działów:

 • prawo rzeczowe – sprawy związane z prawem własności do rzeczy lub zwierząt, np. zniesienie współwłasności, zasiedzenie, eksmisja, odszkodowanie za bezumowne korzystanie z rzeczy, uregulowanie stanu prawnego nieruchomości;
 • prawo rodzinne – sprawy związane ze stosunkami rodzinnymi, w tym głównie sprawy rozwodowe;
 • prawo zobowiązań – sprawy związane z wymianą usług oraz dóbr, np. roszczenia z tytułu niewłaściwego wykonania umowy, gwarancja, rękojmia, odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia itp.
 • prawo spadkowe – sprawy związane z przejściem praw do rzeczy posiadanych przez osobę zmarłą, w tym głównie stwierdzenie nabycia spadku, sprawy związane z podziałem spadku, zachowek, zaplanowanie sukcesji majątku itp.;
 • inne – obejmujące m.in. takie kwestie jak częściowe lub całkowite ubezwłasnowolnienie, ustalenie zdolności do czynności prawnych, odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy, odszkodowania związane z błędami medycznymi, odszkodowania z tytułu naruszenia dób osobistych czy praw autorskich, sprawy związane z prawem umów.

 • Adwokat od spraw cywilnych – w czym pomagamy?

  Adwokaci od spraw cywilnych, dostępni w kancelarii L&I Legal, to doświadczeni specjaliści, którzy mają na swoim koncie wiele wygranych spraw. Chętnie pomożemy Państwu w kompleksowym poprowadzeniu sprawy cywilnej lub w pojedynczej potrzebie skorzystania z pomocy prawnej. Oferujemy:

 • fachowe porady prawne,
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi, przed Sądem Najwyższym oraz przed sądami polubownymi,
 • reprezentowanie przed urzędami biorącymi udział w sprawie, w tym również przed zakładami ubezpieczeniowymi,
 • prowadzenie windykacji należności,
 • opracowywanie wszelkiego rodzaju pism procesowych i przedprocesowych, m.in. odstąpienia od umowy, wypowiedzenia umowy, wezwania do zapłaty, pozwu, odpowiedzi na pozew, apelacji, skarg, zażaleń, wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, wniosku o zabezpieczenie, wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, sprzeciwu od nakazu zapłaty itp.
 • udział w prowadzonych negocjacjach między stronami oraz w postępowaniach mediacyjnych,
 • analizowanie, opiniowanie oraz sporządzenie umów cywilnoprawnych.

 • Zachęcamy do skorzystania z możliwości darmowej analizy sprawy. Wstępne przedstawienie nam Państwa sytuacji umożliwi ocenę możliwości rozwiązania problemu oraz ułatwi decyzję o podjęciu dalszych kroków. Nie ma znaczenia czy zdecydują się Państwo na powierzenie nam swojej sprawy czy podejmą próbę samodzielnego dochodzenia swoich praw – analiza nie zostanie obciążona opłatą.


  Zapytaj co możemy zrobić dla Ciebie