Upadłość gospodarcza

W określonych warunkach możliwe jest przeprowadzenie postępowania upadłościowego dla podmiotu profesjonalnego, który nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań, niekoniecznie z przyczyn leżących po jego stronie. W takim przypadku Kancelaria prowadzi proces upadłościowy kompleksowo – od fazy doradczej poprzedzającej złożenie wniosku, aż po nadzór nad realizacją planu spłat i etap umorzenia wierzytelności