Strona Główna - Usługi - Odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat i ubezpieczeń

Odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat i ubezpieczeń

Odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat

Kancelaria Prawna L&I od wielu lat specjalizuje się z odzyskiwaniu pieniędzy z polisolokat. Skutecznie odzyskujemy należności pobrane przez instytucje finansowe z tytułu likwidacji bądź trwania umowy ubezpieczenia na życie, zawartej z Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi (UFK). Zajmujemy się zarówno umowami indywidualnymi, jak i grupowymi. Reprezentujemy Klientów na każdym etapie postępowania – od postępowania przedsądowego, aż po dochodzenie praw przed wymiarem sprawiedliwości. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu i doskonałej znajomości niedozwolonych praktyk, stosowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, jesteśmy w stanie świadczyć naszym Klientom skuteczną pomoc. Wiele spraw udaje się rozwiązać już na etapie negocjacji z instytucją finansową, a zdecydowana większość postępowań sądowych, w których mamy przyjemność reprezentować interesy naszych Klientów, zakończona zostaje sukcesem.


Likwidacja polisolokaty

Likwidacja polisolokaty oznacza odstąpienie od umowy przed terminem jej zakończenia. Choć zapisy umowy przewidują taką możliwość, w praktyce wcale nie jest to takie proste. Z likwidacją polisolokaty wiąże się konieczność poniesienia opłat, które wynoszą nawet 99% zaoszczędzonych środków finansowych. Wysokie opłaty z tytułu likwidacji polisolokaty zaliczane do niedozwolonych praktyk. W związku z tym, poszkodowanym przysługuje nie tylko zwrot pieniędzy za likwidację polisolokaty, ale także odsetki ustawowe od utraconych należności, naliczane od dnia rozwiązania umowy. Warto pamiętać, że odzyskanie pieniędzy z polisolokat możliwe jest aż przez 10 lat od momentu rozwiązania umowy i uiszczenia wymaganych przez instytucję bankową opłat. Po tym czasie roszczenia posiadaczy polisolokat ulegają przedawnieniu.


Unieważnienie polisolokaty

Odzyskania opłaty likwidacyjnej z polisolokaty można dokonać poprzez unieważnienie polisolokaty, czyli dowiedzenie, że zapisy umowy są niezgodne z prawem. Pomagamy w odzyskiwaniu pieniędzy z polisolokat zarówno w przypadku, gdy polisa została już zlikwidowana, jak i w sytuacji, kiedy dopiero zamierzają Państwo podjąć działania w celu likwidacji polisolokaty. Chętnie zajmiemy się sprawami, w których:

  • rozwiązanie polisy nastąpiło z powodu zaprzestania dokonywania wpłat,
  • rozwiązanie polisy nastąpiło z woli klienta,
  • wyrażają Państwo chęć rozwiązania umowy i dokonania wypłaty z polisolokaty bez konieczności ponoszenia opłaty likwidacyjnej.

Opłata likwidacyjna – polisolokaty

Bezprawne pobieranie od posiadaczy polisolokaty opłat likwidacyjnych zostało stwierdzone przez wymiar sprawiedliwości w odniesieniu do wielu polskich i międzynarodowych instytucji finansowych. 97% postępowań prowadzonych przeciwko takim towarzystwom ubezpieczeniowym jak PKO ŻYCIE (dawniej NORDEA), SKANDIA, ALLIANZ, COMPENSA, GENERALI, AXA, AEGON, EUROPA czy OPEN LIFE kończy się wydaniem korzystnych wyroków dla poszkodowanych klientów.


Odzyskiwanie ubezpieczeń

Nasza działalność z zakresu odzyskiwania ubezpieczeń prowadzona jest w dwóch wymiarach:
• odzyskiwanie opłat pobranych z tytułu likwidacji umowy ubezpieczenia na życie, zawartej z Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi;
• kwestionowanie legalności zapisów umowy, dowiedzenie jej nieważności i odzyskanie całej sumy wpłaconych składek na ubezpieczenie.

Zapraszamy do bezpłatnej konsultacji, w ramach której przeanalizujemy Państwa sprawę i określimy szanse na odzyskanie pieniędzy z polisolokaty.

Zapytaj co możemy zrobić dla Ciebie