Polisolokaty

Kancelaria Prawna L&I Legal świadczy usługi prawne w zakresie odzyskiwania pieniędzy z inwestycji, objętych opłatami za ich rozwiązanie.

Od wielu lat na polskim rynku funkcjonują produkty finansowe oferujące możliwość inwestowania pieniędzy za pośrednictwem towarzystw ubezpieczeń na życie.

Inwestycje w formie ubezpieczenia na życie z funduszami kapitałowymi, nazywane są potocznie polisolokatami. Charakteryzują się regularnymi wpłatami, wieloletnim przymusem opłacania składek i jeszcze dłuższym okresem „zamrożenia” środków.

Wcześniejsze rozwiązanie takich umów obwarowane jest bardzo wysokimi opłatami, sięgającymi nawet 99% zaoszczędzonych środków. Mają one na celu uniemożliwić klientom odstąpienie od umowy przed z góry założonym terminem.

Opłaty te były i są nielegalne, zaś odpowiedzialność instytucji finansowych, które je bezprawnie pobrały sięga do 10 lat wstecz.

Dotyczy to umów indywidualnych jak i grupowych, a ponad to umów które zostały już rozwiązane, a opłaty za ich rozwiązanie zatrzymano.

Dlatego jeżeli:

  • zaprzestaliście Państwo wpłat i polisa została rozwiązana,
  • zrezygnowaliście Państwo z polisy i straciliście część bądź całość zainwestowanych środków
  • chcielibyście Państwo zrezygnować z wpłacania składek i wypłacić zgromadzony kapitał bez opłat likwidacyjny

Wszystkim poszkodowanym przysługuje zwrot pobranych opłat z ustawowymi odsetkami naliczonymi od dnia likwidacji takiej umowy.

Jednym z głównych obszarów zainteresowania Kancelarii jest odzyskiwanie bezprawnie pobranych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe opłat związanych z likwidacją i trwaniem umów ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi (UFK).

Prowadzimy także sprawy w których podnosimy pierwotną nieważność takich umów, a co za tym idzie – zmierzamy do odzyskania całości wpłaconych składek dla naszych klientów.