Odszkodowania

Nasza kancelaria specjalizuje się w działalności związanej z odszkodowaniami. Posiadamy wieloletnie doświadczenie i setki przeprowadzonych spraw. Wspieramy klientów w dochodzeniu należności z tytułu odszkodowań komunikacyjnych, majątkowych, osobowych, za błędy lekarskie czy za uszczerbek na zdrowiu.

Dochodzimy odszkodowań z tytułu:

  • wypadków komunikacyjnych – świadczenia z OC sprawcy wypadku, odszkodowanie, zwrot poniesionych kosztów leczenia, renta oraz zadośćuczynienia za krzywdę.
  • błędów lekarskich – odszkodowanie, zadośćuczynienie od zakładów opieki zdrowotnej oraz lekarzy.
  • wypadków przy pracy – uzyskiwanie świadczeń z ZUS, uzyskiwanie odszkodowań czy zadośćuczynień od pracodawcy z jego OC.
  • śmierci bliskiej osoby – zadośćuczynienie za poniesione cierpienia, zwrot kosztów pogrzebu.
  • wypadków w miejscach publicznych – upadki, poślizgnięcia – uzyskanie odszkodowania czy zadośćuczynienia.

Sprawy prowadzimy na etapie przedsądowym (ugoda) lub sądowym. Oferujemy kompleksowe zajęcie się spraw, dlatego jeśli problem odszkodowania dotyczy Ciebie – zachęcamy do skontaktowania się z nami i omówienia tej kwestii.

W razie powstania szkody w majątku klienta z uwagi na brak wypłaty z Towarzystwa Ubezpieczeniowego, lub też zaniżona kwotę owej wypłaty – Kancelaria oferuje pomoc w postępowaniu reklamacyjnym, likwidacyjnym oraz sądowym prowadzonym przeciwko TU i zmierzającym do urealnienia wypłacanych odszkodowań