Strona Główna - Usługi - Pomoc w uzyskaniu odszkodowania

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania

Kancelaria odszkodowawcza

Kancelaria prawna L&I Legal od lat świadczy skuteczną pomoc w uzyskiwaniu odszkodowań oraz wywalczaniu dopłat, w przypadku spraw dotyczących zaniżonej kwoty odszkodowania. Bogate doświadczenie oraz doskonała znajomość przepisów prawa pozwala nam na błyskawiczną ocenę sprawy i podjęcie działań, które niemalże zawsze prowadzą do pozytywnego dla Klienta zakończenia. Wspieramy Klientów w dochodzeniu należności z tytułu odszkodowań komunikacyjnych, osobowych i majątkowych, ale także w sytuacjach powodujących uszczerbek na zdrowiu lub wynikłych z błędu lekarskiego.


Pomoc w uzyskaniu odszkodowania

Choć już sama sytuacja, stanowiąca podstawę do ubiegania się o odszkodowanie, wywołuje stres i nerwy, dodatkowych przykrości często doświadczamy ze strony towarzystw ubezpieczeniowych. Wielokrotnie zdarza się, że próbują one uniknąć wypłaty odszkodowania, powołując się na zapisy umowy ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji najlepiej skorzystać z pomocy w uzyskaniu odszkodowania, świadczonej przez prawników. Nasza kancelaria odszkodowawcza specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowań z tytułu:
wypadków komunikacyjnych – świadczymy pomoc w uzyskaniu odszkodowania z OC sprawcy. Nasz prawnik od ubezpieczeń komunikacyjnych posiada wieloletnie doświadczenie w ubieganiu się o odszkodowania komunikacyjne, rentę, zadośćuczynienia za krzywdę czy też zwrot kosztów poniesionych na leczenie;
wypadków przy pracy – oferujemy pomoc w uzyskaniu odszkodowania lub zadośćuczynienia od pracodawcy z jego OC, a także w uzyskaniu świadczeń z ZUS;
błędów lekarskich – każdy z nas może stać się ofiarą błędów medycznych. Kancelaria prawna L&I Legal staje w obronie interesów takich osób, dochodząc ich praw do otrzymania odszkodowania lub zadośćuczynienia od lekarzy bądź zakładów opieki zdrowotnej;
śmierci bliskiej osoby – nasza kancelaria odszkodowawcza pomoże w wywalczeniu zadośćuczynienia za poniesione cierpienia oraz zwrotu kosztów pogrzebu;
wypadków w miejscach publicznych – takich jak upadki czy poślizgnięcia np. w supermarkecie, hotelu czy restauracji, w wyniku których doszło do urazu. Pomożemy uzyskać odszkodowanie lub zadośćuczynienie od właściciela lokalu z tytułu zaniedbań w zapewnieniu bezpiecznego korzystania z obiektu.


Kancelaria prawna – odszkodowania zaniżone

Częstą praktyką zakładów ubezpieczeniowych jest zaniżanie odszkodowań. Wiele osób czuje się bezradnych wobec ich nieuczciwości, inni z kolei decydują się na skorzystanie z możliwości złożenia odwołania od decyzji ubezpieczyciela. Przynosi ono jednak skutek jedynie w bardzo nielicznych przypadkach. Nie warto jednak rezygnować z ubiegania się o odszkodowanie w należnej kwocie, które bywa nieraz bardzo cenne w pokryciu kosztów leczenia czy rehabilitacji. Gdy kolejnym krokiem na drodze dochodzenia sprawiedliwości staje się złożenie sprawy do Sądu, warto skorzystać z pomocy w uzyskaniu odszkodowania, świadczonej przez kancelarie odszkodowawcze. Jako jedna z czołowych, chętnie udzielimy Państwu fachowego wsparcia i zrobimy co w naszej mocy, by doprowadzić do uzyskania dopłaty do odszkodowania w wysokości ustalonej przez niezależnego rzeczoznawcę.


Odszkodowania – pomoc prawna

Kancelaria prawna L&I Legal prowadzi sprawy związane z uzyskaniem odszkodowania lub zadośćuczynienia zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym. Na wstępie, każdy problem staramy się rozwiązać polubownie, prowadząc rozmowy z towarzystwem ubezpieczeniowym lub osobą, która ponosi odpowiedzialność za zaistniałą sytuację. Z racji tego, że wielu ubezpieczycieli miało już okazję poznać naszą skuteczność w dochodzeniu praw Klientów, w wielu przypadkach udaje się zawrzeć ugodę, która wyklucza konieczność wnoszenia sprawy do sądu. Nasza kancelaria odszkodowawcza oferuje także pomoc na różnych etapach sprawy, czyli podczas:
postępowania reklamacyjnego – to etap, w którym składają Państwo odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego;
postępowania likwidacyjnego – to etap, w którym ubezpieczyciel ustala przyczyny wypadku, odpowiedzialność za szkodę oraz wysokość odszkodowania bądź świadczenia;
postępowania sądowego – to etap, w którym reprezentujemy Państwa interesy przed organem sądowym.

Zdajemy sobie sprawę, że wiele poszkodowanych osób może odczuwać niepewność co do tego czy ich roszczenia są zasadne. Dlatego też oferujemy darmową konsultację prawną, podczas której rozpoznamy Państwa przypadek i uczciwie określimy szanse na skuteczną pomoc w uzyskaniu odszkodowania lub dopłaty do odszkodowania.

 

Zapytaj co możemy zrobić dla Ciebie